Όταν το σήμα είναι αδύναμο, το τηλέφωνο αυξάνει την ενέργειά του, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει μια σύνδεση. Ένα ασθενές σήμα χρησιμοποιεί...

Το restart είναι γνωστή μέθοδος επίλυσης προβλημάτων. Στα iPhones λέγεται Hard Reset και γίνεται εύκολα: κρατώντας πατημένα τα Home Button και Power...