Ένα από τα καλά στοιχεία ενός iPhone είναι ότι συχνά διαρκεί πολύ καιρό. Αν και αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ποιοτικού προϊόντος,...

Περπατούν αφηρημένα. Διασχίζουν απρόσεκτα τους δρόμους με το βλέμμα προσηλωμένο στις ενημερώσεις των social media. Προσπερνάνε και σκουντάνε τους περαστικούς χωρίς...