Ένα από τα καλά στοιχεία ενός iPhone είναι ότι συχνά διαρκεί πολύ καιρό. Αν και αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ποιοτικού προϊόντος,...